ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

*** โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ***


    https://www.facebook.com/hospsu/videos/1426535467477307/

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ อาการไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ อาการปวดข้ออาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหาย กลุ่มอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก


*****************************************************
fb: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Medicine PSU
http://www.facebook.com/prmedpsu

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-05 , Time : 09:39:41 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1


   

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ อาการไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ อาการปวดข้ออาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหาย กลุ่มอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก

*****************************************************
fb: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Medicine PSU
http://www.facebook.com/prmedpsu

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-05 , Time : 09:45:47 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น