ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์เพื่อสังคม โดยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง 20 ต.ค.2561
   20 ต.ค.2561 งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโคกทราย อ.จะนะ จ.สงขลา ได้แก่ จัดทำชั้นวางภาชนะสำหรับโรงครัว เปลี่ยนพัดลมโคจร ซ่อมแซมไฟแสงสว่าง ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมห้องน้ำ(รื้อโถส้วมติดตั้งใหม่ให้หันหน้ามาทางประตู) ติดตั้งราวจับสำหรับห้องน้ำผู้สูงอายุ ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ทำกิจกรรม5ส. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่รั่วไหล ในวันดังกล่าวมีชาวบ้านมาร่วมทำความสะอาดบริวณวัดด้วย ขอขอบคุณผู้บริหารที่อนุมัติงบประมาณ และขอบคุณเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง(ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง)ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 11:58:09 , From IP : 172.29.90.96

ความคิดเห็นที่ : 1
   ตามภาพประกอบ

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 12:00:46 , From IP : 172.29.90.96

ความคิดเห็นที่ : 2
   ตามภาพประกอบ

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 12:02:51 , From IP : 172.29.90.96

ความคิดเห็นที่ : 3
   ตามภาพประกอบ

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 12:06:09 , From IP : 172.29.90.96

ความคิดเห็นที่ : 4
   ตามภาพประกอบ

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 12:08:04 , From IP : 172.29.90.96

ความคิดเห็นที่ : 5
   ตามภาพประกอบ

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 12:14:51 , From IP : 172.29.90.96

ความคิดเห็นที่ : 6
   ตามภาพประกอบ

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 12:19:16 , From IP : 172.29.90.96

ความคิดเห็นที่ : 7


   ตามภาพประกอบ

Posted by : eng , Date : 2018-10-24 , Time : 12:24:07 , From IP : 172.29.90.96

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น