ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** โครงการสัปดาห์รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม “การคัดกรองมะเร็งในสตรียุค 4.0” ***
   โครงการสัปดาห์รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม “การคัดกรองมะเร็งในสตรียุค 4.0”
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ
ฟรี..ไม่มีค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม :งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม
โทร. 0-7445-1147 E-mail: meeting@medicine.psu.ac.thPosted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-10-22 , Time : 09:23:32 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น