ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

คัดตัวแทนเปตอง


   ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น เป็นต้นไป ขอเชิญนักกีฬาเปตอง วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมคัดตัว ประเภท คู่ ที่สนามเปตอง หลังปั๊ม เพื่อเป็นตัวแทนวิทยาเขตหาดใหญ เดินทางไปคัดระหว่างวิทยาเขตที่ภูเก็ต อีกครั้งช่วง 30-31 มีนาคม 2561 เรียนเชิญนักกีฬา และผู้สนใจ เข้าร่วมคัดต้วตามวันเวลาข้างต้นครับ

Posted by : ดาวแปดแฉก , E-mail : (pprathan@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2018-02-27 , Time : 11:19:06 , From IP : 172.29.16.140


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น