ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณอาคารนันทนาการ/หอพักฯ


    http://medinfo.psu.ac.th/pr_whatsnew.php?whatsnew_id=671#TopicTop


สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7445-1121 ในวันเวลาราชการ


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-10-10 , Time : 09:58:47 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-10-10 , Time : 10:43:12 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น