ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ เปิดโครงค่ายศิลปวัฒนธรรม


   โครงค่ายศิลปวัฒนธรรม
หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์

กิจกรรม

- โขน
- นาฏศิลป์ไทย - ดนตรีไทย
- ศิลปะ - ประดิษฐ์
- ทำขนมไทย ฯลฯ

เปิดรับสมัครนักเรียน อายุ ๗ – ๑๒ ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม

เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๒ วันที่ ๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โทร.๑๑๒๕

สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร http://artscultural.medicine.psu.ac.th/?page_id=771


Posted by : art , Date : 2017-10-06 , Time : 08:49:23 , From IP : 172.29.8.227

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น