ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

โครงค่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 – 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม
   โครงค่ายศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 – 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม

- โขน

- ดนตรีไทย

- นาฏศิลป์ไทย

- กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ กล้าแสดงออก และสืบสานวัฒนธรรมไทย

เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น.

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 1125

สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร http://artscultural.medicine.psu.ac.th/?page_id=771


Posted by : art , Date : 2017-10-02 , Time : 13:53:27 , From IP : 172.29.8.227

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น