ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ปัญหาสหกรณ์-2


   28 กย.60,10.30น.
ความเห็นและคำถามส่วนตัว
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ม.อ.เป็นของสมาชิกชาวม.อ.ทั้งหมด ไม่ได้เป็นสมบัติของ
ประธาน กรรมการ ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. ที่จะบริหารจัดการโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของสมาชิก
2.มักมีการอ้างกฏของสหกรณ์..โดยประธาน กรรมการ ผู้แทน อยู่บ่อยครั้งว่าไม่สามารถแจกจ่ายเงินสดหรือหุ้นให้สมาชิกได้ อยากดูเอกสารฉบับนี้เพื่อปัญหาทุกอย่างจะได้ชัดเจนและจบลง
3.หากกฏกติกาดังกล่าวเป็นจริงก็ขอเสนอให้งดการแจกของท่ี่ระลึก/ของขวัญ เพราะสิ่งของที่ได้ที่ผ่านมาไม่มีคุณภาพ ของเลียนแบบ รกบ้าน ขยะโลก..
ขอเสนอให้นำเงินส่วนนี้ไปรวมอยู่ในเงินปันผลประจำปีที่จะเฉลียกลับคืนมาให้สมาชิก สมาชิกก็จะได้เงินเพิ่มอย่างถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้องก็จะสบายใจ
4.สมาชิกที่อยู่กับสหกรณ์นานเกิน 10+ ปี ควรมีสิทธิในการสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสหกรณ์ได้ หรือให้เป็นโควต้าของแต่ละคณะในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
5.ที่ประชุมใหญ่ควรทบทวนวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหม่ได้แล้ว ผู้ที่ได้อันดับดับรองลงมาหากคะแนนมีไม่ถึง 50%ของผู้มาใช้สิทธิ ก็ไม่ควรได้เป็นกรรมการ
6.ผู้สมัครเลือกตั้งที่ชอบเลี้ยง เลี้ยงอาหารกล่อง/ห่อ..อยู่เนืองๆ พวกนี้มักจะเข้ามาในอันดับรองๆ แต่ก็ได้เป็นกรรมการจากการเลือกตั้งโดยปริยาย
8.ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของคณะแพทยศาสตร์ขึ้นมาบริหารเอง

จาก 1528


Posted by : berlin , Date : 2017-09-28 , Time : 11:07:56 , From IP : 172.29.3.241

ความคิดเห็นที่ : 1


   สนใจทุกข้อของคุณ berin ครับ แต่ ข้อ 8 เนี่ย น่าสนใจมากที่สุดครับ มีทางเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ครับ รบกวน ผู้รู้ ชี้แจง ด้วยครับ (เพราะคณะแพทย์ของเรา มีบุคลากรเยอะครับ)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2017-09-28 , Time : 13:51:06 , From IP : 172.29.3.221

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น