ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

โครงค่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 – 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม
   โครงค่ายศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 – 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม

– โขน

– ดนตรีไทย

– นาฏศิลป์ไทย

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กล้าแสดงออก และเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

สมัครได้ที่หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์

สนใจติดต่อ โทร. 1125 หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด ใบสมัคร http://artscultural.medicine.psu.ac.th/?page_id=771


Posted by : art , Date : 2017-09-27 , Time : 15:53:37 , From IP : 172.29.8.227

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น