ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 – 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม
   เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 – 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม

– โขน

– ดนตรีไทย

– นาฏศิลป์ไทย

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กล้าแสดงออก และเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

สมัครได้ที่หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์

สนใจติดต่อ โทร. 1125 หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
Posted by : art , Date : 2017-09-25 , Time : 14:22:48 , From IP : 172.29.8.227

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น