ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ข้อมูลสนับสนุนว่าไม่ควรสั่งตรวจ CK-MB ในกลุ่มโรค ACS กันอีกแล้ว


   แปลสรุปคร่าวๆ มาจาก ข่าวที่ลิ้งค์ไปถึงข้อมูลนี้ ได้ตามนี้ค่ะ

"ยกเลิกการใช้ CK-MB ในรายที่สงสัย ACS กันได้แล้ว

ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพและแพทย์ควรวางแนวทางและดำเนินการรณรงค์ให้การศึกษาในโรงพยาบาลและร่วมมือกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในสถาบันของตนเพื่อนำ CK-MB ออกจากชุดคำสั่งมาตรฐานประจำสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลัน นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของเรื่องที่อาจเป็นก้าวแรกที่จะทำให้การทดสอบ CK-MB ของห้องแล็บได้หยุดพักเสียที

ตณะผู้วิจัยประกอบด้วย นายแพทย์ Matthew Alvin จากภาควิชารังสีวิทยาโรงพยาบาล Johns Hopkins นายแพทย์ Allan Jaffe จากกองโรคหัวใจ เมโยคลินิก นายแพทย์ Roy Ziegelstein และนายแพทย์ Jeffrey Trost จากแผนกโรคหัวใจ, ศูนย์การแพทย์ Johns Hopkins Bayview รายงานใน JAMA Internal Medicine (เผยแพร่ออนไลน์วันที่ 14 สิงหาคม, doi: 10.1001 / jamainternmed.2017.3597) ว่า "เมื่อมีการวินิจฉัยโรค AMI แล้ว CK-MB ยังคงไม่ได้มีการตัดออก แม้จะมีหลักฐานมากมายที่สนับสนุนว่า cTn เป็น biomarker ที่ควรใช้มากกว่า"

ด้วยหลักฐานที่สนับสนุนการยกเลิก CK-MB สำหรับการวินิจฉัยโรค ACS และใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการยกเลิกการทดสอบออกจากสถาบันของพวกเขา ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบสำหรับสถาบันอื่น ๆ ที่จะใช้ นอกเหนือจากการวางแนวทางและดำเนินการรณรงค์และร่วมมือกับ IT และ/หรือห้องปฏิบัติการเพื่อแก้ไขชุดการสั่งตรวจ พวกเขาแนะนำให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อจัดการให้มีแจ้งเตือนเข้ากับระบบ เพื่อให้ปรากฏเมื่อมีการสั่งตรวจ CK-MB และประเมินข้อมูล preintervention และ postintervention นักวิจัยยอมรับว่าแม้ต้นแบบนี้จะตรงไปตรงมาและง่ายต่อการทำตาม ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานอยู่และในกรณีนี้อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการโน้มน้าวให้แพทย์ที่สั่งตรวจ CK-MB มาหลายปีเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพวกเขา"

ขอให้ข้อมูลสำหรับแพทย์ของเราเพื่อเป็นข้อพิจารณาด้วยค่ะ อ่านฉบับเต็มๆได้ที่ doi:10.1001/jamainternmed.2017.3597


Posted by : Anothai , Date : 2017-09-20 , Time : 11:13:49 , From IP : node-o53.pool-125-25.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 1
   ตามข้อมูลที่นำเสนอที่ MedScape ดังที่ capture มานี้ก็ยังถือว่ามีที่ใช้อยู่นะคะ

Posted by : Anothai , Date : 2017-09-25 , Time : 15:43:18 , From IP : 172.29.14.104

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น