ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน “The 1st PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology 2018”
   ขอเชิญชวนอาจารย์ แพทย์ใช้ทุน/ประจำบ้าน บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “The 1st PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology 2018” ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า จังหวัดกระบี่
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
Medical Science and Technology
Clinical Medicine
Innovation in Medicine
Other medical areas

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ WWW.JCMST2018.COM หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันวิสาข์ มณีฉาย หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ โทร 1189


Posted by : สา , Date : 2017-09-19 , Time : 16:23:10 , From IP : 172.29.90.87

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น