ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 - 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม
   หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 7 - 12 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดเทอม
- โขน
- ดนตรีไทย
- นาฏศิลป์ไทย
เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กล้าแสดงออก และเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สนใจติดต่อ โทร. 1125 หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม


Posted by : art , Date : 2017-09-16 , Time : 12:29:05 , From IP : 172.29.8.227

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น