ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ขอเเสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น
   *** ขอเเสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ***

1. ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560

1.1 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร (รุ่น 4)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

1.2 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกุล (รุ่น 16)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

1.3 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
พญ.สกุณา อุษณวศิน (รุ่น 18)
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2. รางวัลเเพทย์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
ในงานวันมหิดลเเละวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
(Our Soul is for the Benefit of Mankind) ประจำปี 2560

ได้เเก่ : ดร.พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์ (รุ่น 12)


สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.(074)451531, Fax(074)451453
e-mail : alumni@medicine.psu.ac.th,
website : http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/
Facebbok : หมอ ม.อ.


Posted by : ying/alumni , Date : 2017-09-15 , Time : 09:27:55 , From IP : 172.29.2.75

ความคิดเห็นที่ : 1


   *-*

Posted by : ying/alumni , Date : 2017-09-15 , Time : 09:47:36 , From IP : 172.29.2.75

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น