ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ขอเชิญสมาชิกชมรมวิ่งฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   ขอเชิญสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted by : tingnarak , Date : 2017-09-12 , Time : 18:05:55 , From IP : 172.29.201.183

ความคิดเห็นที่ : 1
   แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม

Posted by : tingnarak , Date : 2017-09-12 , Time : 18:07:17 , From IP : 172.29.201.183

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น