ความคิดเห็นทั้งหมด : 8

**โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการสมุนไพรเพื่ออาหารกลางวันและแหล่งเรียนรู้**


   "โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการสมุนไพรเพื่ออาหารกลางวันและแหล่งเรียนรู้"

เป็นโครงการของชมรมเกษตรยุคใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มอ.

วันที่ 26-27 ส.ค. 60
ณ โรงเรียนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา


Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:23:48 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 1
   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:24:33 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 2
   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:25:26 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 3
   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:25:58 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 4
   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:26:35 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 5
   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:32:11 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 6
   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:32:50 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 7
   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:33:23 , From IP : 172.29.10.99

ความคิดเห็นที่ : 8


   ***

Posted by : mammy , Date : 2017-09-05 , Time : 15:33:45 , From IP : 172.29.10.99

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น