ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

กิจกรรม ทำดีเพื่อแม่ ชมรม family club


   ชมรม family club จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ อาหารแห้งแก่เด็กปัญญาอ่อน เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กปัญญาอ่อน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกันนะค่ะ

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 15:03:51 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 1
   reviwe

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 15:05:01 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 2
   reviwe1

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 15:05:58 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 3
   reviwe2

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 15:10:31 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 4
   reviwe3

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 15:12:53 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 5
   4

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 15:14:18 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 6
   6

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 16:06:28 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 7


   7

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2017-08-19 , Time : 16:51:54 , From IP : 172.29.19.123


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น