ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ชมรมโบว์ลิ่ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง Healthy by Bowling
   ชมรมโบว์ลิ่งคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญ สมาชิกชมรม บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง สอนความรู้ทั่วไปและทักษะการเล่นโบวลิ่ง ฝึกปฏิบัติจริง
"Healthy by Bowling" วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560


Posted by : I-vOk.PR , Date : 2017-07-12 , Time : 09:45:22 , From IP : 172.29.2.134

ความคิดเห็นที่ : 1
   ชมรมโบว์ลิ่งคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญ สมาชิกชมรม บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง สอนความรู้ทั่วไปและทักษะการเล่นโบวลิ่ง ฝึกปฏิบัติจริง
"Healthy by Bowling" วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560


Posted by : I-vOk.PR , Date : 2017-07-12 , Time : 10:51:58 , From IP : 172.29.2.134

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น