ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

UpToDate Anywhere ลงทะเบียนก่อนใช้งานนอกมหาวิทยาลัย
   

ฐานข้อมูล UpToDate

เป็นฐานข้อมูลด้าน EBM ประเภท Summaries of the primary evidence ที่ผ่านการอ่านจาก peer review ที่มีมากกว่า 3,000 คน ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายประเภท และทันสมัย***ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานภายใน ม.อ. หรือหากต้องการลงทะเบียนเพื่อใช้งานที่ไหน

ก็ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังภาพหากมีข้อสงสัยติดต่อ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทร.1179

Posted by : ยัยแก้ว , Date : 2017-03-03 , Time : 10:11:46 , From IP : 172.29.13.35

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น