ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ปุจฉานวัตกรรม2 "นวัตกรรมการดูแลรักษาผู้สูงอายุ"
   📢📢กิจกรรมดีๆมาแล้ววววววววว
"ปุจฉานวัตกรรม2"
นวัตกรรมการดูแลรักษาผู้สูงอายุ💡👴🏼👵🏼

ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคคลากรทุกท่าน
ร่วมส่งแนวคิดประกวด
🏆รางวัล ดีเยี่ยม 5,000 บาท
รางวัลดีเด่น 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 500 บาท
***ทุกแนวคิดที่ร่วมประกวดจะได้รับของที่ระลึก***

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
หรือ https://goo.gl/1zN0sH
***กรุณาใช้ตัวพิมพ์เพื่อความชัดเจนของเนื้อหา และอาจมีผลต่อการให้คะแนนของคณะกรรมการ***

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ : psuinnovation008@gmail.com หรือ ชั้น4 อาคารวิจัยรัตน์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ โทร 1188
ขอบคุณค่ะ🙏🏼🙏🏼🙏🏼


Posted by : สา , E-mail : (psuinnovation008@gmail.com) ,
Date : 2017-02-27 , Time : 11:09:14 , From IP : android-c04cd7d2bd32072c.client.psu.ac.th


ความคิดเห็นที่ : 1


   กติกา :
1. ผู้ส่งแนวคิด ต้องเป็นนักศึกษา/บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สามารถส่งได้เป็นทีมและรายบุคคล
2. แนวคิดต้องไม่คัดลอก หรือทำซ้ำจากที่มีมาก่อน
3. สามารถส่งแนวคิดได้ไม่เกิน 1 แนวคิด/ทีม/ท่าน
4. แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของแนวคิดยินดีที่จะพัฒนา เพื่อต่อยอดให้เกิดผลงานนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


Posted by : สา , E-mail : (psuinnovation008@gmail.com) ,
Date : 2017-02-27 , Time : 11:10:44 , From IP : android-c04cd7d2bd32072c.client.psu.ac.th


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น