ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

**** ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีและแพทยศาสตรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 (ช่วงเช้า - ช่วงค่ำ)
   

**** ภาพบรรยากาศ (ช่วงเช้า) เพิ่มเติม ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 11:08:53 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1


    **** ภาพบรรยากาศ (ช่วงเช้า) เพิ่มเติม ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 11:09:21 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 2
    **** ภาพบรรยากาศ (ช่วงค่ำ) เพิ่มเติม ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 11:12:15 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 3


    **** ภาพบรรยากาศ (ช่วงค่ำ) เพิ่มเติม ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 11:13:32 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 4


    **** ภาพบรรยากาศ (ช่วงค่ำ) เพิ่มเติม ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 11:14:01 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 5


    **** ภาพบรรยากาศ (ช่วงค่ำ) เพิ่มเติม ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 11:14:23 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น