ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

*** ประกาศผลภาพถ่าย...รวมพลังสี ทำดีเพื่อพ่อ ***
   *** ประกาศผลภาพถ่าย...รวมพลังสี ทำดีเพื่อพ่อ ***
สามารถมารับเงินรางวัลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น1 อาคารบริหาร
เวลา 13.00 น.


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 09:08:27 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1
    *** ประกาศผลภาพถ่าย...รวมพลังสี ทำดีเพื่อพ่อ ***
สามารถมารับเงินรางวัลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น1 อาคารบริหาร
เวลา 13.00 น.


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 09:09:29 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 2
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 09:10:43 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 3
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 09:11:36 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 4


   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 09:12:11 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 5
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-02-27 , Time : 13:50:47 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น