ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม CSR สีม่วง
    กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม CSR สีม่วง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนบ้านบางไหน ม.3 บ้านบางไหน ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง ม.5 บ้านมะม่วงหวาน ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา


Posted by : wan2wan , E-mail : (wwanlapa@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2017-02-24 , Time : 11:38:11 , From IP : 172.29.14.211


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น