ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

คัดตัวแทนนักกีฬาเปตอง


   ขอเรียนเชิญนักกีฬาเปตอง วิทยาเขตหาดใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วมคัดตัวเป็นตัวแทนนักกีฬาเปตองวิทยาเขต ในวันอาทิตย์ที่ 26 กพ.60 ที่สนามเปตอง หลังปั๊ม เวลา 10.30 น.เป็นต้นไปเพื่อไปคัดระหว่างวิทยาเขตอีกครั้งในวันที่ 17/18 มีนาคม 60
โดย มอ หาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพในการคัดตัวระหว่างวิทยาเขต
ประเภทที่ต้องการเพื่อเป็นตัวแทน
1.ประเภทบุคคลเดี่ยว 4 คน
2.ประเภทคู่ 2 คู่ ( 4คน)
รวมเป็นนักกีฬาชาย 8 คน หญิง 8 คน
จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญนักกีฬาเปตองทุกท่านเข้าร่วมคัดตัวโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาข้างต้นครับ

ประธานชมรมเปตองวิทยาเขตหาดใหญ่


Posted by : ดาวแปดแฉก , E-mail : (pprathan@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2017-02-20 , Time : 13:59:59 , From IP : 172.29.16.140


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น