ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ชมรมวิ่งฯ ขอเปลี่ยนวันพบปะสังสรรคฺ์
   ขอแจ้งเปลี่ยนวันพบปะสังสรรค์จากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.45 - 13.00 น. ณ ลานใต้อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาฯ

Posted by : tingnarak , Date : 2017-01-05 , Time : 15:14:40 , From IP : 172.29.10.229

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น