ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** Blue Ribbon Talk เขตรั้วสีบลูเชิดชูนวัตกรครั้งที่ 5 ***
   ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Blue Ribbon Talk เขตรั้วสีบลูเชิดชูนวัตกรครั้งที่ 5 รับเกียรติจากนวัตกรผู้ได้รับรางวัล Blue Ribbon Award ประจำปี 2559 ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้คิดค้นผลงานวิจัยเรื่องวัสดุจากยางพาราแปรรูปสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องห้องเกษมลิ่มวงษ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่

สำรองที่นั่งได้ที่
https://goo.gl/forms/6lWa1L8Xw4ajMrY53


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-01-05 , Time : 14:39:09 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น