ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเชิญสมาชิกชมรมวิ่งฯ ทุกท่านพบปะสังสรรค์
   ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพคณะแพทย์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารกลางวัน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 11.45-13.00 น. ณ ลานใต้ตึกแพทยศาสตรศึกษาฯ

Posted by : tingnarak , Date : 2017-01-04 , Time : 17:19:04 , From IP : 172.29.10.214

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น