ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

***คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้แทนเกษตรกร จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ 5-6 ม.ค.60 จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ.มหา
   ***คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้แทนเกษตรกร จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ 5-6 ม.ค.60 จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ.มหาสารคาม ***

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2017-01-04 , Time : 15:25:25 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น