ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ฟ้องด้วยภาพ
   ทรัพย์สินของหน่วยงานใดที่วางบนรถเข็นนอนผู้ป่วย ขอความกรุณานำออกจากรถเข็นด้วย รถเข็นผู้ป่วยนี้ใช้สำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ ไม่ใช้ให้ท่านนำมาขนของและวางของทิ้งไว้ เป็นรถเข็นนอนที่มีเจ้าของดูแลอยู่ หากไม่จัดการให้เรียบร้อยทางเราจะทิ้งของที่อยู่บนรถเข็นนี้ออกกองไว้กับพื้นให้ท่าน เพราะรถเข็นนอนต้องนำมาใช้งานกับผู้ป่วยไม่เพียงพอในการหมุนเวียนใช้งาน

Posted by : บายใจ , Date : 2016-12-28 , Time : 11:17:18 , From IP : 172.29.12.116

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น