*** แจ้ง หน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ท่านสามารถมารับ ส.ค.ส 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***" /><b><font color="blue">*** แจ้ง หน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ท่านสามารถมารับ ส.ค.ส 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***</font></b>

ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** แจ้ง หน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ท่านสามารถมารับ ส.ค.ส 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***


   แจ้ง หน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ท่านสามารถมารับ ส.ค.ส 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ชั้น.1 อาคารบริหารฯ โทร.1145

********************************
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : I-vOk.PR , Date : 2016-12-21 , Time : 15:23:57 , From IP : 172.29.2.134

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น