ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.2559 เวลา 9.00 -12.00 น.


   ด้วยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงจะดำเนินการตัดกิ่งไม้แนวไฟแรงสูงบริเวณหอพักคณะแพทย์
จึงมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า
ในวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12. 00 น.
ทั้งนี้ หอพักคณะแพทย์ทั้งหมดและอาคารบริหารจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันเวลาดังกล่าว
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
1081


Posted by : บังสะหม้อ , Date : 2016-12-14 , Time : 12:05:22 , From IP : 172.29.83.187

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น