ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

*** what is news ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2559 ***
   *** what is news ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2559 ***
**** http://medinfo2.psu.ac.th/pr/WhatsNews/ ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-12-06 , Time : 15:44:17 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-12-06 , Time : 15:44:32 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น