ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

***** พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ-- เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย -- *****
   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย”
เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยกับองค์กรWestat. Inc. ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมานานกว่า 50 ปี มีผลงานด้านวิจัยทางการแพทย์ที่สำคัญคือการทำงานร่วมกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NIH
วัตถุประสงค์ และขอบเขตความร่วมมือระหว่างWestatและคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยระดับสากลให้กับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ การทำงานวิจัยร่วม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยของบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติลงนามร่วมกับ Mr.StephenDurako, รองประธานบริหารอาวุโสของWestat,รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณเมขลา ทอมป์สัน ผู้อำนวยการอาวุโสของWestat เป็นสักขีพยาน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้คณะแพทยศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-12-02 , Time : 17:25:49 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-12-02 , Time : 17:26:21 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 2
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-12-02 , Time : 17:27:04 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 3
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-12-02 , Time : 17:27:49 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 4


   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-12-02 , Time : 17:28:35 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น