ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** เตรียมตัวให้ดี --- อย่าพลาด --- ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2017 ***
   เรื่อง ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2017

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ประกาศผลรางวัลวันที่ 5 มกราคม 2560 ใน Website ของ QSC ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/qsc
ส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (คุณอุรพิน หนุนอนันต์) โทร. 1142 Email: nurapin@medicine.psu.ac.th
Download เอกสารการประกวดได้ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/qsc


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2016-11-30 , Time : 14:31:33 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น