ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** เมื่อออกนอกระบบพนักงานจะมีความมั่นคง ทางอาชีพและสวัสดิการอยู่หรือไม่ ***
    ****คุณถาม-เราตอบ ปีที่ 3 ฉบับที่ 51 เดือน กันยายน 2558 ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธฺ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2015-10-07 , Time : 15:04:46 , From IP : 172.29.2.118

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น