ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** TQA จะมาเยี่ยมประเมินแล้วนะ ***
   
**** คุณถาม-เราตอบ ปีที่ 3 ฉบับที่ 50 เดือน สิงหาคม 2558 ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธฺ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2015-10-06 , Time : 16:04:12 , From IP : 172.29.2.118

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น