ความคิดเห็นทั้งหมด : 12

โครงการพัฒนาจิตหักสูตรพื้นฐานระหว่างวันที่ 1-4 ตค58
   เริ่มเดินทาง

Posted by : bifern , Date : 2015-10-04 , Time : 23:21:02 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 1


   เข้าสู่หอธรรม

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 11:15:39 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 2


   ฟังธรรมบรรยา

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 11:28:38 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 3


   ฟังคุณแม่ยินดี

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 11:32:13 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 4


   นั่งสมาธิ

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 11:45:47 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 5


   เดินจงกรม

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 11:50:32 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 6


   ,

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 11:55:15 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 7


   ก้าวเดินบนพื้นทราย

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 12:00:13 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 8


   ปิดโครงการ

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 12:05:29 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 9


   แวะวัดวังเนียง

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 12:09:57 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 10


   นมัสการหลวงพ่อเอี้ยน

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 12:31:44 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 11


   ฟังธรรม

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 12:36:44 , From IP : 172.29.54.114

ความคิดเห็นที่ : 12


   สนธยาเตรียมาลับ ทีมเรากลับมอ

Posted by : bifern , Date : 2015-10-05 , Time : 12:46:03 , From IP : 172.29.54.114

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น