ชมรมนวัตกรรมศรีตรัง ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรม”กินไปคุยไป”" /><B><FONT COLOR="Green">ชมรมนวัตกรรมศรีตรัง ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรม”กินไปคุยไป”</FONT></B>

ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ชมรมนวัตกรรมศรีตรัง ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรม”กินไปคุยไป”


   โมเดลการให้ความรู้ผู้ป่วยและประชาชน ชิ้นนี้เป็นโมเดลตัวอย่างที่จะพัฒนาใช้ที่แผนกผู้ป่วยออร์โธฯ

หากท่านสนใจว่ามีวิธีทำอย่างไร ขอเชิญร่วมกิจกรรมครับ


Posted by : ช่วย , Date : 2015-10-01 , Time : 21:34:03 , From IP : 113.53.34.140

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ช่วย , Date : 2015-10-01 , Time : 21:35:19 , From IP : 113.53.34.140

ความคิดเห็นที่ : 2


   นวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องเป็น สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเป็นได้ทั้ง

1 product

2 process

3 service

4 Business model

ถ้าเป็นสิ่งใหม่ วิธีใหม่ และสามารถเพิ่มคุณค่าสิ่งนั้นให้มากขึ้น ก็ถือว่าเป็นงานนวัตกรรมได้ทั้งสิ้น


Posted by : ช่วย , Date : 2015-10-01 , Time : 21:40:28 , From IP : 113.53.34.140

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น