ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เสวนา ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ฯ


   สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมฟัง เสวนา ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ฯ
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก ม.กำกับของรัฐ
1. นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์ แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ แจ้งรายชื่อสำรองที่นั่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ หรือโทร. 1142


Posted by : หนุ่มฟ้อ , Date : 2015-10-01 , Time : 11:51:55 , From IP : 172.29.8.67

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น