ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 "โครงการชีวเวชฯ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ"
   ภาควิชาชีวเวชศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “โครงการชีวเวชฯ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ” วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 9.00-11.30 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Posted by : mayuree , E-mail : (bmayuree@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-09-28 , Time : 13:37:46 , From IP : 172.29.90.59


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น