ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล คุณนิยม จุทอง บิดาของ ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง (สาขาวิชาโรคระบบการหายใจฯ)
   ด้วย นายนิยม จุทอง บิดาของ ผศ.นพ. ศิวศักดิ์ จุทอง (สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและปอด) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดประดิษฐ์สโมสร ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีบำเบ็ญกุศลทางศาสนาฯ ดังนี้

* วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.
ภาควิชาอายุรศาสตร์, สาขาวิชาโรคระบบหายใจฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดรถบัส ออกจาก หน้าประชาสัมพันธ์ รพ. เวลา 16.30 น.

* วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น.
ผู้มีความประสงค์จะไปร่วมงานช่วงค่ำ จัดรถบัส ออกจากหน้าประชาสัมพันธ์ รพ. เวลา 16.30 น.

* วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2558 กำหนดพิธีฌาปนกิจ เวลาประมาณ 13.00 น.
จัดรถบัส ออกจากหน้าประชาสัมพันธ์ รพ. เวลา 10.00 น.


Posted by : กะตัง , Date : 2015-09-28 , Time : 10:28:07 , From IP : 172.29.3.107

ความคิดเห็นที่ : 1


   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น.


Posted by : กะตัง , Date : 2015-09-28 , Time : 11:05:45 , From IP : 172.29.3.65

ความคิดเห็นที่ : 2


   วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น.
คณะแพทยศาสตร์ และ ภาควิชารังสีวิทยา
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานในครั้งนี้
ขอบคุณ.


Posted by : กะตัง , Date : 2015-09-29 , Time : 14:48:18 , From IP : 172.29.3.65

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น