ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอให้มารับใบ Cerificate อบรม GCP วันที่ 11 ก.ค 58


   เรียน ผู้เข้าอบรม GCP ทุกท่าน
ท่านใดที่เข้าอบรม GCP เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้ Certificate การอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มารับเอกสาร ได้ที่หน่วยส่งเสริมฯ ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทย์


Posted by : nuth , Date : 2015-09-07 , Time : 16:36:29 , From IP : 172.29.8.53

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น