ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประมวลภาพ"การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16"
    สามารถรับชมภาพบรรยากาศในงาน ส่วนที่เหลือได้ โดยเข้าไปดูที่

Posted by : เวชนิทัศน์ , Date : 2015-09-04 , Time : 13:44:22 , From IP : 172.29.1.81

ความคิดเห็นที่ : 1


   สามารถรับชมภาพบรรยากาศในงาน ส่วนที่เหลือได้ โดยเข้าไปดูที่
ประมวลภาพ"การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16"


Posted by : เวชนิทัศน์ , Date : 2015-09-04 , Time : 13:48:54 , From IP : 172.29.1.81

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น