ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ตอนล่าง


   
รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ตอนล่าง ก.ย.

อ้างอิง : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จ.สงขลา


Posted by : skyhigh220 , E-mail : (puraiwan@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-09-03 , Time : 09:27:50 , From IP : 172.29.3.205


ความคิดเห็นที่ : 1
   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16


Posted by : skyhigh220 , E-mail : (knichako@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-09-03 , Time : 09:30:16 , From IP : 172.29.3.205


ความคิดเห็นที่ : 2


   
ด้วยความปรารถนาดี จาก คณะกรรมการ ENV และงานส่งเสริมสุขภาพ รพ.มอ.


Posted by : skyhigh220 , Date : 2015-09-03 , Time : 09:35:39 , From IP : 172.29.3.205

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น