ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเชิญเข้าอบรม Human Subject Protection Course วันที่ 15-16 ก.ย 58


   ด้วยหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ จะจัดอบรมวิจัย เรื่อง Human Subject Protection Course ให้กับกรรมการจริยธรรม นักวิจัย ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง เกษม ลิ่มวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอม โดยวิทยากรจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FerCit)
ผู้สนใจดูหัวข้อการอบรมที่ได้ website คณะแพทย์
และแจ้งชื่อเข้าอบรมที่หน่วยส่งเสริม โทร 1157


Posted by : nuth , Date : 2015-09-02 , Time : 10:39:23 , From IP : 172.29.8.53

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น