ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเชิญร่วมระดมสมองเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


   ขอเชิญร่วมระดมสมองเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ร่วมมือกับ GotoKnow.org ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กรของท่านได้ที่นี่ http://goo.gl/forms/1XQZdK9n6e ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 58 พร้อมรับของขวัญที่ระลึกจาก สคส. มีจำนวนจำกัดทั้งสิ้น 1,000 รางวัล สงวนสิทธิ์เฉพาะแบบสอบถามที่ตอบกลับมาครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ

Posted by : ์Usablelabs , Date : 2015-08-27 , Time : 16:13:34 , From IP : 172.29.16.122

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น