ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

ภาพบรรยากาศหน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ขับร้องประสานเสียง ไวโอลิน ถวายพระพรราชินี
   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2558


Posted by : loo , E-mail : (l-e-e-h-u-n@hotmail.com) ,
Date : 2015-08-14 , Time : 09:33:17 , From IP : 172.29.8.70


ความคิดเห็นที่ : 1
   ...

Posted by : loo , E-mail : (l-e-e-h-u-n@hotmail.com) ,
Date : 2015-08-14 , Time : 10:10:23 , From IP : 172.29.9.80


ความคิดเห็นที่ : 2
   ...


Posted by : loo , E-mail : (l-e-e-h-u-n@hotmail.com) ,
Date : 2015-08-14 , Time : 10:16:21 , From IP : 172.29.9.80


ความคิดเห็นที่ : 3


   ...

Posted by : loo , E-mail : (l-e-e-h-u-n@hotmail.com) ,
Date : 2015-08-14 , Time : 10:19:20 , From IP : 172.29.9.80


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น