ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอให้ตอบแบบประเมินอบรม GCP เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558


   เรียน ผู้เข้าร่วมอบรม GCP เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ทุกท่าน
ตามที่ท่านได้เข้าร่วมอบรม GCP ไปแล้ว เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ทีมวิทยากร MedResNet ส่ง Link แบบประเมินให้ท่านทาง E-mail ขอให้ตรวจสอบและ
ตอบกลับด้วย (เพื่อจะได้ออกใบ Certificate) ค่ะ หากท่านใดไม่ได้รับ รบกวนโทรแจ้ง 1157 เพื่อการประสานงานต่อไป


Posted by : nuth , Date : 2015-05-18 , Time : 10:02:22 , From IP : 172.29.8.53

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น