ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

บรรยากาศเดินระดมทุนช่วยเหลือชาวเนปาล
   ที่สุดของการให้ คือ "ให้...โดยไม่หวังผล"

Posted by : hospital , E-mail : (hospital@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-16 , Time : 11:00:06 , From IP : 172.29.88.233


ความคิดเห็นที่ : 1
   ที่สุดของการให้ คือ "ให้...โดยไม่หวังผล"

Posted by : hospital , E-mail : (hospital@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-16 , Time : 11:00:55 , From IP : 172.29.88.233


ความคิดเห็นที่ : 2


   ที่สุดของการให้ คือ "ให้...โดยไม่หวังผล"

Posted by : hospital , E-mail : (hospital@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-16 , Time : 11:02:22 , From IP : 172.29.88.233


ความคิดเห็นที่ : 3


   ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล

"ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"


Posted by : hospital , E-mail : (hospital@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-16 , Time : 11:05:21 , From IP : 172.29.88.233


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น