ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอให้สมาชิกที่จอดรถยนต์อาคารรัตนชีวรักษ์ที่ยังไม่รับบัตร SCAN เข้า-ออก มารับบัตรด้วย


   เรียน สมาชิกที่จอดรถยนต์อาคารรัตนชีวรักษ์

สมาชิกที่จอดรถยนต์อาคารรัตนชีวรักษ์ท่านใดที่ยังไม่รับบัตร SCAN เข้า-ออก รถยนต์ ขอให้ท่านมารับบัตร SCAN ได้ที่ จุด รปภ. ทางเข้า-ออก อาคารรัตนชีวรักษ์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ค่ะ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1121-1123


Posted by : Polla! , E-mail : (kduangpo@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-14 , Time : 08:48:43 , From IP : 172.29.83.112


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น